ΑΓΡ Executive Officers

 

 

 

 

 

Noble Ruler

 

Ian Johnson

Senior

Animal Science

 

E: [email protected]

P: 937-707-7659

 

 

 

 

VNR of Activities

 

Noah Sletten

Senior

Agricultural Business

 

 
 

 

 

 

 

VNR of Recruitment

 

Cole Bowden

Junior

Agronomy

 

 

 

 

 

 

VNR of Membership Development

 

Lex Kassel

Junior

Agricultural Business

 

E: [email protected]

P: 712-298-0610

 

 

 

 

 

VNR of Planning

 

Roy Carter

Junior

Agricultural Business

 

 
 

 

 

 

 

VNR of Alumni Relations

 

Bryce Jermier

Senior

Agricultural Business

 

E: [email protected]

P: 515-829-0106

 

 

 

 

VNR of Finance

 

Jake Scherer

Junior

Agricultural Engineering

 

 
 

 

 

VNR of House Operations and Management

 

Mitch Wirth

Junior

Agricultural Studies

 

 
   

 

 

 

VNR of Scholarship

 

Wyatt Bailey

Senior

Agronomy