ΑΓΡ Executive Officers

 

 

 

 

 

Noble Ruler (President)

Name: Cole Eden
Class:  Junior 
Major:  Agricultural Business

Phone: (515) 341-3961
Email: [email protected] 

 

 

 

VNR of Activities

Name: Hunter Crawford
Class:  Junior 
Major:  Agricultural Business

Phone: (712) 303-0715
Email: [email protected]


VNR of Recruitment

Name: Trentin Moeller
Class:  Junior
Major:  Agricultural Business

Phone: (712) 371-4100
Email: [email protected]

   
VNR of Membership Development

Name: Nathan Parchert
Class:  Junior
Major: Agricultural Business 

Phone: (563) 260-7956
Email: [email protected]


 

 

VNR of Planning

Name: Nathan Behrends
Class:  Sophomore 
Major:  Agricultural Studies

Phone: (712) 254-0288
Email: [email protected]

 

 

VNR of Alumni Relations

Name: Gabe Schultz
Class:  Junior
Major: Ag Engineering

Phone: (660) 342-7475
Email:  [email protected]

 

 

 

VNR of Finance

Name: Spencer Collins
Class:  Sophomore
Major:  Agricultural Studies

Phone: (515) 491-7701
Email: [email protected]

 

VNR of House Operations & Management

Name: Joseph Westlake
Class:  Sophomore
Major:  Agricultural Business

Phone: (515) 238-6280
Email: [email protected]

 

 

 

 

VNR of Scholarship

Name: Jim Chism
Class:  Sophomore
Major:  Agricultural Business

Phone: (515) 639-7263
Email: [email protected]