ΑΓΡ Executive Officers

 

 

 

 

Noble Ruler (President)

Name: Connor Hultman
Class:  Junior 
Major:  Agricultural Studies 
Hometown:  Red Oak, IA

Phone: (712) 370-6698
Email:  [email protected]

 

 

 

VNR of Activities

Name: Jack Carter
Class:  Junior 
Major:  Animal Science
Hometown:  Washington, IA


Phone: (319) 461- 8770
Email:  [email protected]


VNR of Recruitment

Name: Cole Eden
Class:  Sophomore
Major:  Agricultural Business
Hometown:  Titonka, IA

Phone: (515) 341-3961
Email:  [email protected]

   
VNR of Membership Development

Name: Max Halstead
Class:  Sophomore
Major: Agriculture Engineering
Hometown:  Roland, IA

Phone: (515) 338-2052
Email:  [email protected]


 

 

VNR of Planning

Name: Hunter Crawford
Class:  Sophomore 
Major:  Agricultural Business
Hometown:  Clarinda, IA

Phone: (712) 303-0715
Email: [email protected]

 

 

VNR of Alumni Relations

Name: Jake Sterle
Class:  Junior
Major:  Animal Science / International Agriculture
Hometown:  Roland, IA

Phone: (979) 676-3004
Email:  [email protected]

 

 

 

VNR of Finance

Name: Cale Pellett
Class:  Sophomore
Major:  Agricultural Business
Hometown:  Atlantic, IA

Phone: (712) 249-7298
Email: [email protected]

 

VNR of House Operations & Management

Name: Nathan Parchert
Class:  Sophomore
Major:  Agricultural Business
Hometown:  Illinois City, IL

Phone: (563) 260-7956
Email:  [email protected]

 

 

 

 

 

VNR of Scholarship

Name: Ben McClain
Class:  Sophomore
Major:  Animal Science
Hometown:  Everly, IA

Phone: (712) 240-3140
Email: 
[email protected]