ΑΓΡ Executive Officers

 

 

 

 

Noble Ruler

 

Nathan Behrends

Junior

Agricultural Studies

 

E: [email protected]

P: (712)-254-0288

 

 

 

VNR of Activities

 

Spencer Collins

Junior

Agricultural Studies

 

E: [email protected]

P: (515)-491-7701

 

 

 

 

VNR of Recruitment

 

Isaac Wiley

Junior

Agricultural Business

 

E: [email protected]

P: (319)-560-2812

 

 

 

 

VNR of Membership Development

 

Kyle Lois

Junior

Agricultural Business

 

E: [email protected]

P: (262)-661-1714

 

 

 

 

VNR of Planning

 

Hunter Field

Junior

Animal Science

 

E: [email protected]

P: (479)-200-9609

 

 

 

 

VNR of Alumni Relations

 

Andrew Boschert

Junior

Animal Science

 

E:[email protected]

P: (920)-382-5059

 

 

 

 

VNR of Finance

 

Charley Zylstra

Sophomore

Agricultural Studies

 

E:[email protected]

P: (712)-577-3357

 

 

 

VNR of House Operations and Management

 

Ethan Clewell

Sophomore

Agricultural Systems and Technology

 

E: [email protected]

P: (515)-509-6544

   

 

 

 

VNR of Scholarship

 

Ian Johnson

Sophomore

Animal Science

 

E: [email protected]

P: (937)-707-7659